aware & resilient logo
aware & resilient

Подобряване на готовността за бедствия, чрез споделяне на информация, укрепване на общностите и съвместни действия

 

Новини: Играта „Герой и в най-лошото“ вече е достъпна на 6 езика

Обучителната онлайн игра „Герой и в най-лошото“ е разширена и е адаптирана за използване в шест страни, в рамките напроект „Информирани и устойчиви“.

Тя позволява на играчите да научат как да се подготовят за три различни сценария на бедствие: наводнение, пълен срив на електрозахранването и грипна пандемия, а след това да проверят знанията си. 

Играта може да се играе на български, английски, френски, немски, латвийски и румънски езици:

Link

ПОДГОТВЕНИ ЗА БЕДСТВИЯ – ТЕТОВО – 2014

Под този девиз на 12 октомври 2014 г. в с. Тетово, община Русе след задълбочена подготовка, Българският Червен кръст съвместно с партньорите от областта, които са  част от Единната спасителна система на страната, организира и проведе за бедствена готовност с жителите на селото. Занятието бе част от изпълнението на европейски проект „Информирани и устойчиви”.

Целта на занятието бе участващите да научат повече за реалните и възможните рискове, които заплашват тях и цялата общност, да научат как по-добре да се справят с тях, да разберат ролята, възможностите и начините за работа на отговорните институции, както и да се приложи на практика разработеното по проекта „Ръководство за провеждане на бедствени занятия с местни общности”. Занятието в което участваха повече от 150 жители на селото от различни възрасти и етнос, предизвика изключително висок интерес.

С всички участници бяха проведени сесии „Семейна готовност за бедствия”, след което те бяха разделени на шест работни групи, където се проведоха интерактивни сесии, водени от представители на партньорските структури: „Информация и комуникация” – районен център 112, „Обезопасяване и спасяване” – ОД „ПБЗН”, „Първа долекарска помощ” – доброволци на БЧК Русе, „Медицински грижи” – Център за спешна помощ Русе; „Психосоциална подкрепа” – доброволци от БЧК Русе, както и „Управление при бедствия и хуманитарна помощ” – Кризисния център на община Русе и Асоциация на общините.

Доброволци на БЧК Русе проведоха паралелни сесии с останалите участници от Тетово, като изготвиха карти на рисковете и най застрашените места в селото, изработиха исторически профил на селото с главните събития от създаването му, както и профил на жителите на селото, включително хората с умения, които могат да помогнат при бедствия, както и най-уязвимите групи.

Паралелно, в местното училище, по-малките деца играха на компютърна игра, в която по три сценария на бедствие, те избираха как да се справят в такива ситуации и как да се поготвят най-добре за тях. Децата изготвиха свои собствени бедствени комплекти, получиха базови знания как да оказват първа помощ на пострадало другарче, и се учиха какво да правят при различни бедствени ситуации, разигравани на кратки клипове, изготвени от Френския Червен кръст.

В края на събитието беше организирано практическо занятие и състезание, в което участваха пожарникари и хора от селото, за гасене на огън и работа с противопожарна техника.

Участниците получиха полезни информационни материали и награди. Те изразиха своята удовлетвореност от полезното и интересно занятие и придобитите знания. В резултат на проведеното занятие, жителите на Тетово разбраха необходимостта да изготвят свои семейни планове за бедствия, да приготвят семеен комплект за бедствие, да научат повече за това как да оказват първа помощ, за ползата от създаването на местен доброволен екип за отговор при бедствия, както и за това как работят спасителите и институциите и каква помощ могат да очакват при бедствие.

Висока оценка на проведеното занятие дадоха международните наблюдатели от страните партньори по проекта.

За проекта

Информирани и устойчиви“ е европейски проект, съ-финансиран от Финансовия инструмент за гражданска защита на Европейския съюз.

Координиран от Австрийския Червен кръст, проектът се изпълнява с партньори – организациите на Червения кръст в България, Франция, Латвия и Румъния и ще продължи от април 2013 г. до март 2015 г.

Главната цел на проект „Информирани и устойчиви“ е да повиши информираността на (по-младите) граждани за това колко са ценни и полезни готовността за бедствия, както и да създаде връзки между хората в общността.

Неговите основни дейности включват:

  • Превод и адаптиране на обучителна програма за обучители, която ги подготвя за провеждане на едночасово занятие за повишаване на информираността на населението.
  • Подобряване и превод на сериозна обучителна онлайн игра Worst-Case-Hero на всички партньорски езици.
  • Провеждане на занятие по подготовка за бедствия в общности във всяка от участващите страни.

Стартовата среща по проекта се проведе на 6 – 7 май 2013 г. във Виена.