aware & resilient logo

Цели и задачи

Общата цел на проект „Информирани и устойчиви“ е да повиши информираността на гражданите, в частност на младите хора, за това колко ценни и полезни са подготовката за бедствия, както и създаването на връзки между хората в общността. Главните задачи са: a) да се информират  гражданите за основните елементи на готовността за бедствия, както и за ролята която те могат да изпълняват, опазвайки себе си и другите; б) да се подобрят връзките между заинтересованите страни на ниво общности; и в) да се споделят, преведат и адаптират инструменти за повишаване на информираността, които са вече разработени от различни дружества на Червения кръст, за да могат да се използват в други европейски страни.

 
  • За проекта

    Информирани и устойчиви“ е европейски проект, съ-финансиран от Финансовия инструмент за гражданска...