aware & resilient logo

Предистория

През последните години в Европейския съюз са реализирани множество дейности, свързани с превенция и подготовка за бедствия. Въпреки това все още е очевидно, че гражданите и особено по-младите хора не познават ролята, или приноса който биха могли да направят за превенцията на бедствия. В допълнение към това, все още е честа практика, организациите и публичните власти да провеждат занятия за подготовка за бедствия, без активно включване на гражданите от общностите. Няколко европейски дружества на Червения кръст вече са разработили редица подходи за повишаване на информираността на населението относно бедствената готовност и за активно въвличане на общностите в тази дейност.

 

 
  • За проекта

    Информирани и устойчиви“ е европейски проект, съ-финансиран от Финансовия инструмент за гражданска...