aware & resilient logo

За проекта

Информирани и устойчиви“ е европейски проект, съ-финансиран от Финансовия инструмент за гражданска защита на Европейския съюз.

Координиран от Австрийския Червен кръст, проектът се изпълнява с партньори – организациите на Червения кръст в България, Франция, Латвия и Румъния и ще продължи от април 2013 г. до март 2015 г.

Главната цел на проект „Информирани и устойчиви“ е да повиши информираността на (по-младите) граждани за това колко са ценни и полезни готовността за бедствия, както и да създаде връзки между хората в общността.

Неговите основни дейности включват:

  • Превод и адаптиране на обучителна програма за обучители, която ги подготвя за провеждане на едночасово занятие за повишаване на информираността на населението.
  • Подобряване и превод на сериозна обучителна онлайн игра Worst-Case-Hero на всички партньорски езици.
  • Провеждане на занятие по подготовка за бедствия в общности във всяка от участващите страни.

Стартовата среща по проекта се проведе на 6 – 7 май 2013 г. във Виена.