aware & resilient logo

Гражданите

Краткото едночасово обучение за граждани има за цел да повиши тяхната информираност за това, как те могат да подготвят семействата си за рисковете и да се предпазят от опасностите при извънредни ситуации и инциденти. То съдържа няколко аспекта:

Въведението в темата става с молба, отправена към участниците да разгледат различни изображения на бедствия и да споделят своите впечатления. 

Те обсъждат доколко са запознати с рисковете, на които са изложени и източниците, от които могат да се информират при опасност. Обсъждат се плановете за действие в различни ситуации. Участниците научават, как да приготвят комплект за извънредна ситуация, съставен от комплект за първа помощ и набор от предмети и материали, необходими при бедствие. В сесията се обсъждат и особености в оказването на първа помощ и поведението при извънредна ситуация. Гражданите се насърчават да изготвят свой собствен бедствен план, а в края на сесията споделят какви действия ще предприемат оттук нататък, в резултат на наученото.

 

Further Topics

  • Идеята

    Предходната работа на Френския Червен кръст и проектните партньори е доказала колко е важно и...

  • Инструкторите

    По двама инструктори от всяка страна ще преминат двудневно обучение на английски език, което ще се...

  • Обучителите

    Във всяка страна-партньор от 8 до 15 обучители ще преминат еднодневни обучения. Те ще бъдат обучени...