aware & resilient logo

Инструкторите

(c) ÖRK Markus Glanzer

По двама инструктори от всяка страна ще преминат двудневно обучение на английски език, което ще се проведе в България през януари 2014 г.  Това обучение за инструктори ще се проведе от обучител от Френския Червен кръст. В резултат но това инструкторите ще могат да подготвят обучаващи за това как да провеждат кратки обучителни сесии за гражданите в своите страни. В идеалния случай инструкторите са опитни обучители от Червения кръст, познаващи подходите за повишаване на информираността сред гражданите. Обучението за инструктори ще включва: всички елементи на обученията за граждани, методи за обучение и мотивация, както и обща информация по темите.

 

 

 

Further Topics

  • Идеята

    Предходната работа на Френския Червен кръст и проектните партньори е доказала колко е важно и...

  • Обучителите

    Във всяка страна-партньор от 8 до 15 обучители ще преминат еднодневни обучения. Те ще бъдат обучени...

  • Гражданите

    Краткото едночасово обучение за граждани има за цел да повиши тяхната информираност за това, как те...