aware & resilient logo

Обучителите

Във всяка страна-партньор от 8 до 15 обучители ще преминат еднодневни обучения. Те ще бъдат обучени от инструкторите, преминали обучението в България. В идеалния случай това ще са хора, които имат опит като доброволци, или служители на Червения кръст, и с опит в организирането на обучения. Те ще научат елементите на обучението за граждани, обучителни методи, както и ще получат обща информация по темите. Като част от обучението, те ще проведат опитно обучение за граждани и сесия за обратна връзка, при която ще могат споделят и обсъдят своя опит.

 

Further Topics

  • Идеята

    Предходната работа на Френския Червен кръст и проектните партньори е доказала колко е важно и...

  • Инструкторите

    По двама инструктори от всяка страна ще преминат двудневно обучение на английски език, което ще се...

  • Гражданите

    Краткото едночасово обучение за граждани има за цел да повиши тяхната информираност за това, как те...