aware & resilient logo

Идеята

В предишен проект “Team CP”, с водеща организация Австрийският ЧК, е изготвена обучителна програма за подготовка за бедствия, покриваща ситуации на пълен срив в електрозахранването и наводнения. Тя е изготвена от експерти по гражданска защита и специално адаптирана за използване в онлайн обучително приложение.

Обучителното онлайн приложение следва подхода на „сериозната игра“. То комбинира забавлението и игрово предизвикателство, с обичайните и социалните процеси на учене. В приложението посредством малки взаимосвързани пакети с информация се предоставят качествени знания за готовността за бедствия. Взаимното учение се поощрява, чрез интегриране на приложението във “Facebook”. По този начин потребителите могат да се съревновават и да споделят напредъка си с приятели.

Понастоящем играта е налична на немски и чешки език. В рамките на проект “Информирани и устойчиви”, тя се превежда на български, английски, френски и латвийски език. Добавя се и трети сценарий, а именно „грипна пандемия“.