aware & resilient logo

Идеята

Целта на занятията, базирани в общността е да се повиши устойчивостта на общностите, чрез подобряване на готовността за бедствия на гражданите и на всички главни заинтересовани страни в общността. Специфичните цели на занятието са:

  • Да се предостави информация за ефективната реакция при извънредна ситуация, или бедствие
  • Да се укрепят механизмите на членовете на общността за справяне с извънредни ситуации
  • Да се даде възможност теоретичното знание да се трансформира в практика в общностите
  • Да се създадат връзки между различните заинтересовани страни, като: доброволци, власти, медиите и организациите, оказващи помощ при бедствия

Занятията ще се проведат в една общност във всяка партньорска страна, на базата на извършеното по предишен проект „Информирани. Подготвени. Заедно.“ (www.informedprepared.eu). Тези занятия ще представляват еднодневни интерактивни събития, с около 100 участници, вкл. граждани и всички главни заинтересовани страни. Към края на проекта ще се изготви ръководство на български, английски, френски, немски и латвийски език, за ползване от други общности, желаещи да проведат такива занятия.

 
  • ПОДГОТВЕНИ ЗА БЕДСТВИЯ – ТЕТОВО – 2014

    Под този девиз на 12 октомври 2014 г. в с. Тетово, община Русе след задълбочена подготовка,...