aware & resilient logo
aware & resilient

Uzlabot sagatavotību katastrofām, daloties ar informāciju, stiprinot kopienas un darbojoties kopā

 

Par projektu

Aware & Resilient ir Eiropas Savienības projekts, ko līdzfinansē  Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instruments.

Projekta vadošais partneris ir Austrijas Sarkanais Krusts, un tā partneri ir Sarkanā Krusta biedrības no Bulgārijas, Francijas, Latvijas un Rumānijas.  Projekta īstenošanas laiks ir no 2013.gada aprīļa līdz 2015.gada martam.

Vispārējais projekta Aware & Resilient mērķis ir veicināt iedzīvotāju (it īpaši jaunatnes) apziņu augsti novērtēt priekšrocības ko sniedz sagatavotība ārkārtas situācijām un katastrofām, papildus veidojot kopienas saliedētību.

Projektā galvenā uzmanība tiks pievērsta:

• Treneru apmācību programmu tulkošanai un pielāgošanai, lai tie spētu vadīt vienas stundas iedzīvotāju informētības veicināšanas aktivitāti.

• uz reālām situācijām balstītas datorspēles "Worst Case Hero" tulkošanai visu projekta dalībvalstu valodās.

• uz kopienā balstītu ārkārtas situāciju vingrinājumu veikšanu katrā dalībvalstī.

Projekta uzsākšanas sanāksme notika Vīnē 2013.gada 6.un 7.maijā.