aware & resilient logo

Mērķi un uzdevumi

Galvenais Aware & Resiliant projekta mērķis ir palielināt sabiedrības, īpaši jaunu cilvēku,  informētību par vērtībām un priekšrocībām, ko sniedz sagatavotība katastrofām/ārkārtas situācijām un sabiedrības kopienu stiprināšana. Galvenie uzdevumi: a) informēt sabiedrību par sagatavotību katastrofām un lomu ko viņi var uzņemties, lai pasargātu sevi un citus; b) uzlabot kopienas līmenī saikni starp sabiedrību un katastrofu pārvaldībā iesaistītajām organizācijām; c) izplatīt, tulkot un pielāgot atsevišķo Sarkanā Krusta organizāciju izstrādātos sagatavotības veicināšanas rīkus, to izmantošanai citās Eiropas valstīs.

 
  • Par projektu

    Aware & Resilient ir Eiropas Savienības projekts, ko līdzfinansē  Eiropas Komisijas Civilās...