aware & resilient logo

Pārskats

Pēdējo gadu laikā Eiropas Savienībā tiek īstenots pasākumu kopums ar mērķi samazināt katastrofu riskus un vicināt sagatavotību tām.  Tomēr ir kļuvis skaidrs, ka iedzīvotāji, īpaši gados jauni cilvēki, neapzinās ne savu lomu, ne iespējamo ieguldījumu apdraudējumu novēršanā. Turklāt organizācijas un iestādes veic treniņus civilās aizsardzības jomā, bet aktīvi tajos neiesaista attiecīgo kopienu iedzīvotājus. Atsevišķas Sarkanā Krusta biedrības ir izstrādājušas instrumentus, lai veicinātu iedzīvotāju informētību un sagatavotību katastrofām un sabiedrības līdzdalību to veiksmīgā pārvarēšanā.

 

 
  • Par projektu

    Aware & Resilient ir Eiropas Savienības projekts, ko līdzfinansē  Eiropas Komisijas Civilās...