aware & resilient logo

Worst Case Hero: Būtība

Projekta "Team KP" ietvaros, ko vadīja Austrijas Sarkanais Krusts, ir izstrādāta apmācību programma par sagatavotību katastrofām pēc scenārijiem- "plašs elektroenerģijas pārrāvums" un "plūdi". Saturu spēlei veidoja civilās aizsardzības eksperti un tā tika īpaši pielāgota izmantošanai e-mācību aplikācijā.

Tiešsaistes apmācību aplikācija "Worst Case Hero" ir uz reālām situācijām balstīta datorspēle. Tā apvieno izklaidi un izaicinošu spēles pieredzi ar neformālu sociālās mācīšanās procesu. Spēle dod iespēju soli pa solim apgūt praksē lietderīgu informāciju par sagatavotību ārkārtas situācijām/katastrofām. Aplikācijas ievietošana sociālajā tīklā "Facebook” veicinās kolektīvu mācīšanos. Lietotājiem būs iespēja sacensties ar saviem draugiem, kā arī dalīties ar savām sekmēm un sasniegtajiem rezultātiem.

Šobrīd šī spēle ir pieejama vācu un čehu valodā. Aware & Resilient projekta ietvaros tā tiks tulkota latviešu, angļu, bulgāru un franču valodās. Spēlei tiks arī pievienots trešais scenārijs- „gripas pandēmija”.