aware & resilient logo

Sabiedrība

Neilgā, vienas stundas, izpratnes sekmēšanas pasākuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par to, kā sagatavot savu ģimeni ārkārtas situācijām/katastrofām un sekmēt iedzīvotāju drošību.

 Dalībnieki tiks iepazīstināti ar tematu, lūdzot aplūkot dažādu katastrofu fotoattēlus un komentēt tos. Dalībniekiem tiks jautāts, vai viņi ir informēti par apdraudējumiem, kuriem var būt pakļauti, un kur viņi var saņemt informāciju par tiem.  Izpratnes veicināšanas pasākuma ietvaros tiks apspriesti jautājumu par rīcības plānošanu dažādās ārkārtas situācijās. Tiks sniegta informācija par to, kādus piederumus/lietas iekļaut ārkārtas situācijas komplektā, tai skaitā pirmās palīdzības aptieciņā un katastrofas somas komplektā.  Dalībniekiem sniegs padomus par svarīgākajiem pirmās palīdzības elementiem un pareizu rīcību ārkārtas situācijā. Iedzīvotāji tiks mudināti izstrādāt savus ārkārtas situāciju plānus. Pasākuma noslēgumā dalībnieki tiks lūgti pastāstīt, kādas darbības viņi veiks pēc šajā pasākumā uzzinātā.

 

Further Topics

  • Apmācība: Būtība

    Francijas Sarkanā Krusta un citu partnerorganizāciju iepriekš veiktais darbs 2009. līdz 2011. gada...

  • Instruktori

    No katras valsts divu dienu mācībās tiks sagatavoti 2 (divi) instruktori. Mācības tiks organizētas...

  • Treneri

    Vienas dienas ilgā treniņā tiks apmācīti 8-15 treneri no katras projektā iesaistītās dalībvalsts....