aware & resilient logo

Instruktori

(c) ÖRK Markus Glanzer

No katras valsts divu dienu mācībās tiks sagatavoti 2 (divi) instruktori. Mācības tiks organizētas 2014.gada janvāra beigās- februāra sākumā, Bulgārijā. Šīs mācības notiks angļu valodā un tās vadīs treneris no Francijas Sarkanā Krusta. Mācību rezultātā instruktori būs apmācīti, lai tie savā valstī spētu sagatavot trenerus un veikt īsu apmācību iedzīvotājiem. Ieteicams, lai instruktori būs pieredzējuši Sarkanā Krusta treneri ar izpratni par sabiedrības izglītošanas veicināšanas pasākumiem. Instruktoru sagatavošana ietvers: sabiedrības izglītošanas metodes, pedagoģijas metodoloģiju, motivācijas vingrinājumus un pamatinformāciju par iespējamajām ārkārtas situācijām un katastrofām.

 

 

 

Further Topics

  • Apmācība: Būtība

    Francijas Sarkanā Krusta un citu partnerorganizāciju iepriekš veiktais darbs 2009. līdz 2011. gada...

  • Treneri

    Vienas dienas ilgā treniņā tiks apmācīti 8-15 treneri no katras projektā iesaistītās dalībvalsts....

  • Sabiedrība

    Neilgā, vienas stundas, izpratnes sekmēšanas pasākuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par...