aware & resilient logo

Treneri

Vienas dienas ilgā treniņā tiks apmācīti 8-15 treneri no katras projektā iesaistītās dalībvalsts. Apmācību veiks instruktori, kuri piedalījušies instruktoru mācībās Bulgārijā. Ieteicams, la trenerim ir pieredze kā Sarkanā Krusta brīvprātīgajam un/vai darbiniekam, kā arī ir trenera darba pieredze. Treneri apgūs sabiedrības izglītošanas svarīgākos elementus, apmācību metodoloģiju, pamatinformāciju par iespējamajām ārkārtas situācijām un katastrofām. Neatņemama mācību sastāvdaļa būs praktiska iedzīvotāju apmācības veikšana un instruēšanas sesija, kurā treneri savā starpā varēs analizēt un dalīties ar pieredzēto.

 

Further Topics

  • Apmācība: Būtība

    Francijas Sarkanā Krusta un citu partnerorganizāciju iepriekš veiktais darbs 2009. līdz 2011. gada...

  • Instruktori

    No katras valsts divu dienu mācībās tiks sagatavoti 2 (divi) instruktori. Mācības tiks organizētas...

  • Sabiedrība

    Neilgā, vienas stundas, izpratnes sekmēšanas pasākuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par...