aware & resilient logo

Apmācība: Būtība

Francijas Sarkanā Krusta un citu partnerorganizāciju iepriekš veiktais darbs 2009. līdz 2011. gada projektā “Self-protection with children” (http://www.autoprotectionducitoyen.eu/enfants), ir parādījis, cik nozīmīgas ir zināšanas, kā sagatavot sevi un savu ģimeni katastrofām/ārkārtas situācijām. Pamatojoties uz iepriekšminētā projekta secinājumiem, Francijas Sarkanais Krusts ir izstrādājis "Previc"- 1 (vienas) stundas apmācību iedzīvotājiem, kas iekļauj svarīgāko informāciju par gatavību katastrofām.

Lai "Previc" apmācību varētu piedāvāt valsts mērogā, Francijas Sarkanais Krusts ir izstrādājis apmācības sistēmu instruktoriem, kas paredz, ka instruktori tālāk nodod zināšanas treneriem, kuri apmāca konkrētās valsts iedzīvotājus. Aware & Resilient projekta ietvaros, apmācību programmas tiks pielāgotas katras dalībvalsts aktualitātēm. Projekta laikā praksē tiks īstenotas 3 (trīs) veidu apmācības (instruktoriem, treneriem un iedzīvotājiem).

Noslēdzot  Aware & Resilient projektu, visi apmācību materiāli būs pieejami latviešu, angļu, bulgāru, franču, vācu un rumāņu valodā.

 

Further Topics

  • Instruktori

    No katras valsts divu dienu mācībās tiks sagatavoti 2 (divi) instruktori. Mācības tiks organizētas...

  • Treneri

    Vienas dienas ilgā treniņā tiks apmācīti 8-15 treneri no katras projektā iesaistītās dalībvalsts....

  • Sabiedrība

    Neilgā, vienas stundas, izpratnes sekmēšanas pasākuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni par...